PV GAS: Gặt hái nhiều thành công trong một năm đầy biến động

PV GAS: Gặt hái nhiều thành công trong một năm đầy biến động

Năm 2020 là một năm đầy biến động bởi đại dịch COVID -19 xuất hiện, ảnh hưởng sâu sắc đến mọi mặt đời sống...