Đấu tranh có hiệu quả với tội phạm mua bán người

Đấu tranh có hiệu quả với tội phạm mua bán người

Đồn Biên phòng Keng Đu, BĐBP Nghệ An được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hơn 28 km đường biên giới tiếp giáp...
Trả giá khi ôm mộng đổi đời từ việc môi giới bán phụ nữ sang Trung Quốc

Trả giá khi ôm mộng đổi đời từ việc môi giới bán phụ nữ sang Trung Quốc

Lạng Sơn: 'Bí' tiền, mang ô tô mượn đi cầm cố

Lạng Sơn: 'Bí' tiền, mang ô tô mượn đi cầm cố

Bắt kẻ bán 3 người phụ nữ qua biên giới

Bắt kẻ bán 3 người phụ nữ qua biên giới

Nghệ An: Bắt đối tượng bán phụ nữ để lấy 15 triệu đồng/người

Nghệ An: Bắt đối tượng bán phụ nữ để lấy 15 triệu đồng/người

Bắt đối tượng nhiều lần lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc

Bắt đối tượng nhiều lần lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc

Phá đường dây mua bán phụ nữ và trẻ sơ sinh ra nước ngoài

Phá đường dây mua bán phụ nữ và trẻ sơ sinh ra nước ngoài

Lừa bán phụ nữ qua biên giới để lấy tiền công 15 triệu đồng

Lừa bán phụ nữ qua biên giới để lấy tiền công 15 triệu đồng

Nghệ An: Bắt đối tượng bán phụ nữ để lấy 'tiền công' 15 triệu đồng

Nghệ An: Bắt đối tượng bán phụ nữ để lấy 'tiền công' 15 triệu đồng

Nghệ An: Bắt giữ đối tượng trong đường dây lừa bán phụ nữ ra nước ngoài

Nghệ An: Bắt giữ đối tượng trong đường dây lừa bán phụ nữ ra nước ngoài

Ba sơn nữ bị lừa bán qua biên giới với giá 15 triệu đồng/người

Ba sơn nữ bị lừa bán qua biên giới với giá 15 triệu đồng/người

Bắt đối tượng lừa bán phụ nữ ra nước ngoài

Bắt đối tượng lừa bán phụ nữ ra nước ngoài

Bắt giữ đối tượng trong đường dây lừa bán phụ nữ ra nước ngoài

Bắt giữ đối tượng trong đường dây lừa bán phụ nữ ra nước ngoài

Bắt giữ đối tượng trong đường dây lừa bán phụ nữ ra nước ngoài

Bắt giữ đối tượng trong đường dây lừa bán phụ nữ ra nước ngoài