Lữ đoàn 680 được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Lữ đoàn 680 được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Lữ đoàn 680 đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Lữ đoàn 680 đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Chủ động tăng gia quanh bếp, quanh nhà

Chủ động tăng gia quanh bếp, quanh nhà

Lữ đoàn 680 tổ chức huấn luyện diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp đạt loại giỏi

Lữ đoàn 680 tổ chức huấn luyện diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp đạt loại giỏi

Lưới lửa phòng thủ bờ Việt Nam trên báo Trung Quốc

Lưới lửa phòng thủ bờ Việt Nam trên báo Trung Quốc

Bất ngờ nội thất trong tổ hợp tên lửa bờ của Việt Nam

Bất ngờ nội thất trong tổ hợp tên lửa bờ của Việt Nam

Lữ đoàn 680 thực hiện tốt phong trào thi đua 'Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy'

Lữ đoàn 680 thực hiện tốt phong trào thi đua 'Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy'

Hải quân Việt Nam huấn luyện với tên lửa bờ hạng nặng

Hải quân Việt Nam huấn luyện với tên lửa bờ hạng nặng

Vùng 3 Hải quân ra quân huấn luyện năm 2018

Vùng 3 Hải quân ra quân huấn luyện năm 2018