Hang Tham Luang lần đầu mở lại sau cuộc giải cứu đội bóng Lợn Hoang

Hang Tham Luang lần đầu mở lại sau cuộc giải cứu đội bóng Lợn Hoang

Khách du lịch và quan chức Thái Lan lần đầu tiên được đặt chân vào hang Tham Luang kể từ khi nó bị đóng cửa...