Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức phong trào thi đua 'Vì an ninh Tổ quốc', phong trào 'Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc' ngày càng thiết thực, hiệu quả

Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức phong trào thi đua 'Vì an ninh Tổ quốc', phong trào 'Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc' ngày càng thiết thực, hiệu quả

Thủ tướng: Lực lượng Công an lấy kết quả công tác và phục vụ nhân dân là mục tiêu thi đua

Thủ tướng: Lực lượng Công an lấy kết quả công tác và phục vụ nhân dân là mục tiêu thi đua

Lực lượng Công an nhân dân trong thực hiện công tác thi đua phải luôn gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị

Lực lượng Công an nhân dân trong thực hiện công tác thi đua phải luôn gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị

Thủ tướng: Hình ảnh người chiến sĩ Công an ngày càng thân thương, gần gũi với người dân

Thủ tướng: Hình ảnh người chiến sĩ Công an ngày càng thân thương, gần gũi với người dân

Giao lưu điển hình tiên tiến phong trào thi đua 'Vì an ninh Tổ quốc'

Giao lưu điển hình tiên tiến phong trào thi đua 'Vì an ninh Tổ quốc'

Chương trình nghệ thuật 'Âm vang chiến công': Những hi sinh không thể lãng quên

Chương trình nghệ thuật 'Âm vang chiến công': Những hi sinh không thể lãng quên

'Lũy đá bất tử' - Tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang quốc gia Vị Xuyên

Những chiến sĩ quên mình vì Tổ quốc