FLC Stone (AMD) biến động nhân sự cấp cao

FLC Stone (AMD) biến động nhân sự cấp cao

HĐQT CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (AMD – sàn HOSE) vừa thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám...