Nhớ chị - Nhà nghiên cứu văn học, dịch giả Phạm Tú Châu

Nhớ chị - Nhà nghiên cứu văn học, dịch giả Phạm Tú Châu

Tiếp nhận hiện vật và tri ân các nhà báo tuổi 90

Tiếp nhận hiện vật và tri ân các nhà báo tuổi 90

Bảo tàng Báo chí Việt Nam tiếp nhận nhiều hiện vật quý

Bảo tàng Báo chí Việt Nam tiếp nhận nhiều hiện vật quý

Bảo tàng Báo chí Việt Nam tiếp nhận nhiều hiện vật có giá trị

Bảo tàng Báo chí Việt Nam tiếp nhận nhiều hiện vật có giá trị

Hội báo Toàn quốc 2018 tôn vinh các nhà báo tuổi 90

Hội báo Toàn quốc 2018 tôn vinh các nhà báo tuổi 90

Cận cảnh những hiện vật lịch sử quý giá tại Hội báo toàn quốc 2018

Cận cảnh những hiện vật lịch sử quý giá tại Hội báo toàn quốc 2018

Mục kích những hiện vật quý của báo chí Việt Nam

Mục kích những hiện vật quý của báo chí Việt Nam

NSND, nhà điêu khắc Vương Duy Biên: Một thế giới ngạc nhiên

NSND, nhà điêu khắc Vương Duy Biên: Một thế giới ngạc nhiên

NSND Vương Duy Biên: Trái tim họa sĩ và cái đầu nhà quản lý

NSND Vương Duy Biên: Trái tim họa sĩ và cái đầu nhà quản lý

NSND Vương Duy Biên: Trái tim họa sĩ và cái đầu nhà quản lý

NSND Vương Duy Biên: Trái tim họa sĩ và cái đầu nhà quản lý

Trưng bày 80 tác phẩm độc đáo của NSND Vương Duy Biên

Trưng bày 80 tác phẩm độc đáo của NSND Vương Duy Biên

Trưng bày 80 tác phẩm độc đáo của NSND Vương Duy Biên

Trưng bày 80 tác phẩm độc đáo của NSND Vương Duy Biên

Thứ trưởng Vương Duy Biên mở triển lãm công bố hơn 80 tác phẩm hội họa, điêu khắc

Thứ trưởng Vương Duy Biên mở triển lãm công bố hơn 80 tác phẩm hội họa, điêu khắc

Thành lập Bảo tàng Báo chí Việt Nam

Thành lập Bảo tàng Báo chí Việt Nam