Khóc giữa rừng keo

Khóc giữa rừng keo

Chỉ sau một trận cuồng phong, hơn cả trăm nghìn ha rừng ngã rạp, gãy đổ tơi bời. Trắng tay sau bão, người...