Người bán ốc trước cửa hàng FPT lấy trộm 13 ĐTDĐ tổng giá trị gần 300 triệu đồng

Người bán ốc trước cửa hàng FPT lấy trộm 13 ĐTDĐ tổng giá trị gần 300 triệu đồng

Ông chủ quán ốc đột nhập cửa hàng điện thoại trộm tài sản trị giá gần 300 triệu đồng

Ông chủ quán ốc đột nhập cửa hàng điện thoại trộm tài sản trị giá gần 300 triệu đồng

Chủ quán ốc đột nhập cửa hàng FPT trộm hàng chục điện thoại đắt tiền

Chủ quán ốc đột nhập cửa hàng FPT trộm hàng chục điện thoại đắt tiền

Chủ quán ốc 'đột vòm' trộm hơn 10 ĐTDĐ đắt tiền

Chủ quán ốc 'đột vòm' trộm hơn 10 ĐTDĐ đắt tiền

Chủ quán ốc đột nhập cửa hàng FPT trộm 13 điện thoại xịn gần 300 triệu đồng

Chủ quán ốc đột nhập cửa hàng FPT trộm 13 điện thoại xịn gần 300 triệu đồng

Chủ quán ốc đột nhập cửa hàng điện thoại xịn ở Thủ Đức

Chủ quán ốc đột nhập cửa hàng điện thoại xịn ở Thủ Đức

Bắt chủ quán ốc vỉa hè đột nhập cửa hàng FPT trộm 13 điện thoại đắt tiền

Bắt chủ quán ốc vỉa hè đột nhập cửa hàng FPT trộm 13 điện thoại đắt tiền

Bán quán ốc vỉa hè trước cửa hàng FPT, tranh thủ đột nhập trộm 13 ĐTDĐ

Bán quán ốc vỉa hè trước cửa hàng FPT, tranh thủ đột nhập trộm 13 ĐTDĐ

Chủ quán ốc đột nhập cửa hàng FPT trộm hàng chục điện thoại xịn

Chủ quán ốc đột nhập cửa hàng FPT trộm hàng chục điện thoại xịn

Chủ quán ốc vỉa hè đột nhập cửa hàng điện thoại di động trộm gần 300 triệu đồng

Chủ quán ốc vỉa hè đột nhập cửa hàng điện thoại di động trộm gần 300 triệu đồng

9X bán ốc luộc nẫng trộm nhiều điện thoại đắt tiền

9X bán ốc luộc nẫng trộm nhiều điện thoại đắt tiền

Chủ quán ốc ở Sài Gòn đột nhập cửa hàng FPT trộm gần 300 triệu đồng

Chủ quán ốc ở Sài Gòn đột nhập cửa hàng FPT trộm gần 300 triệu đồng

Chủ quán ốc đột nhập cửa hàng FPT trộm gần 300 triệu đồng ở Sài Gòn

Chủ quán ốc đột nhập cửa hàng FPT trộm gần 300 triệu đồng ở Sài Gòn