Hiệu quả bước đầu của chương trình giáo dục phổ thông mới

Hiệu quả bước đầu của chương trình giáo dục phổ thông mới

Kết thúc một học kỳ triển khai chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới ở lớp 1, giáo viên và học sinh...
Triển khai chương trình GDPT mới: Một số địa phương cón khó khăn về giáo viên

Triển khai chương trình GDPT mới: Một số địa phương cón khó khăn về giáo viên

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT kiểm tra triển khai chương trình GDPT mới tại tỉnh Bạc Liêu

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT kiểm tra triển khai chương trình GDPT mới tại tỉnh Bạc Liêu

Nhiều tín hiệu tốt từ triển khai chương trình lớp 1

Nhiều tín hiệu tốt từ triển khai chương trình lớp 1

Địa phương cần chú ý điều kiện nguồn lực giáo viên, CSVC triển khai CTGDPT mới

Địa phương cần chú ý điều kiện nguồn lực giáo viên, CSVC triển khai CTGDPT mới

Thủ tướng phê chuẩn lãnh đạo Bạc Liêu, Gia Lai, Quảng Ngãi

Thủ tướng phê chuẩn lãnh đạo Bạc Liêu, Gia Lai, Quảng Ngãi

Phê chuẩn chức Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu

Phê chuẩn chức Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu

Thủ tướng phê chuẩn ông Phạm Văn Thiều làm Chủ tịch Bạc Liêu

Thủ tướng phê chuẩn ông Phạm Văn Thiều làm Chủ tịch Bạc Liêu

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự chủ chốt tỉnh Bạc Liêu

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự chủ chốt tỉnh Bạc Liêu

Phê chuẩn nhân sự 2 tỉnh Bạc Liêu và Quảng Ngãi

Phê chuẩn nhân sự 2 tỉnh Bạc Liêu và Quảng Ngãi

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn nhân sự tỉnh Bạc Liêu, Quảng Ngãi

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn nhân sự tỉnh Bạc Liêu, Quảng Ngãi

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn nhân sự tỉnh Bạc Liêu

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn nhân sự tỉnh Bạc Liêu

Thủ tướng phê chuẩn ông Phạm Văn Thiều làm Chủ tịch Bạc Liêu

Thủ tướng phê chuẩn ông Phạm Văn Thiều làm Chủ tịch Bạc Liêu

Phê chuẩn nhân sự 2 tỉnh

Phê chuẩn nhân sự 2 tỉnh

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều là ai?

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều là ai?

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng chí Phạm Văn Thiều được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu

Đồng chí Phạm Văn Thiều được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu

Bạc Liêu có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Bạc Liêu có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Phạm Văn Thiều được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu

Ông Phạm Văn Thiều được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu

Đồng chí Phạm Văn Thiều được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu

Đồng chí Phạm Văn Thiều được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu

HĐND tỉnh Bạc Liêu bầu Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Chủ tịch UBND tỉnh

HĐND tỉnh Bạc Liêu bầu Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Chủ tịch UBND tỉnh

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu là ai?

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu là ai?

Ông Phạm Văn Thiều được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu

Ông Phạm Văn Thiều được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu

Ông Phạm Văn Thiều được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu

Ông Phạm Văn Thiều được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu

Ông Phạm Văn Thiều làm Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu

Ông Phạm Văn Thiều làm Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu

Bạc Liêu có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Bạc Liêu có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Phạm Văn Thiều được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu

Ông Phạm Văn Thiều được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu

Phó Bí thư tỉnh ủy Phạm Văn Thiều giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu

Phó Bí thư tỉnh ủy Phạm Văn Thiều giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu

Tỉnh đầu tiên ở miền Tây có tân chủ tịch và 2 phó chủ tịch cùng lúc

Tỉnh đầu tiên ở miền Tây có tân chủ tịch và 2 phó chủ tịch cùng lúc

Ông Phạm Văn Thiều được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu

Ông Phạm Văn Thiều được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu

Bạc Liêu có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Bạc Liêu có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Bạc Liêu có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Bạc Liêu có tân Chủ tịch và hai Phó Chủ tịch tỉnh

Bạc Liêu có tân Chủ tịch và hai Phó Chủ tịch tỉnh

Ông Phạm Văn Thiều được bầu làm Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu

Ông Phạm Văn Thiều được bầu làm Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu

Xứ 'Công tử Bạc Liêu' nằm trong tốp 10 cả nước về tỉ lệ đỗ tốt nghiệp

Xứ 'Công tử Bạc Liêu' nằm trong tốp 10 cả nước về tỉ lệ đỗ tốt nghiệp

Bạc Liêu phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030

Bạc Liêu phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030

Bạc Liêu: Vụ thu tiền sơn sửa trường học, Sở chỉ đạo trường trả tiền lại cho phụ huynh

Bạc Liêu: Vụ thu tiền sơn sửa trường học, Sở chỉ đạo trường trả tiền lại cho phụ huynh

Bạc Liêu yêu cầu dừng thu tiền sơn lại tường lớp học

Bạc Liêu yêu cầu dừng thu tiền sơn lại tường lớp học

Bạc Liêu: Sở chỉ đạo dừng thu tiền sơn sửa trường học

Bạc Liêu: Sở chỉ đạo dừng thu tiền sơn sửa trường học

Bạc Liêu yêu cầu dừng thu tiền của phụ huynh để sơn lại tường lớp học

Bạc Liêu yêu cầu dừng thu tiền của phụ huynh để sơn lại tường lớp học

Bạc Liêu tổng kết 20 năm thực hiện phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa'

Bạc Liêu tổng kết 20 năm thực hiện phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa'

UNDP dự kiến gói hỗ trợ 85 nghìn USD cho tỉnh Bạc Liêu

UNDP dự kiến gói hỗ trợ 85 nghìn USD cho tỉnh Bạc Liêu

Nhiều đơn vị chúc mừng Báo Người Lao Động

Nhiều đơn vị chúc mừng Báo Người Lao Động

3 người từ Campuchia về Bạc Liêu không khai báo y tế

3 người từ Campuchia về Bạc Liêu không khai báo y tế