Tạm dừng thu phí, Sonadezi Châu Đức (SZC) gặp khó trong mảng BOT

Tạm dừng thu phí, Sonadezi Châu Đức (SZC) gặp khó trong mảng BOT

Việc tạm dừng thu phí BOT đường 768 có thể ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh của Công ty cổ phần Sonadezi...
Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D) phê duyệt đầu tư dự án Nhà xưởng diện tích 25.361,3 m2

Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D) phê duyệt đầu tư dự án Nhà xưởng diện tích 25.361,3 m2

Nhiều giải pháp thúc đẩy kinh tế công nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu phát triển bứt phá

Nhiều giải pháp thúc đẩy kinh tế công nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu phát triển bứt phá

D2D sắp góp 36 tỷ đồng vào Sonadezi Bình Thuận, thuê lại đất của CTCP Sonadezi Châu Đức (SZC)

D2D sắp góp 36 tỷ đồng vào Sonadezi Bình Thuận, thuê lại đất của CTCP Sonadezi Châu Đức (SZC)

Phát triển Đô thị công nghiệp số 2 (D2D) góp vốn khai thác dự án khu công nghiệp ở Bình Thuận với diện tích 300 ha

Phát triển Đô thị công nghiệp số 2 (D2D) góp vốn khai thác dự án khu công nghiệp ở Bình Thuận với diện tích 300 ha

Giá thuê tăng, doanh nghiệp nắm quỹ đất lớn tại KCN có nhiều lợi thế

Giá thuê tăng, doanh nghiệp nắm quỹ đất lớn tại KCN có nhiều lợi thế

Nhiều doanh nghiệp lớn lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái

Nhiều doanh nghiệp lớn lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái

Lòng dân hướng về đại hội

Lòng dân hướng về đại hội

Sonadezi (SNZ): Đại hội cổ đông thường niên 'bỏ qua' biểu quyết từ xa của cổ đông?

Sonadezi (SNZ): Đại hội cổ đông thường niên 'bỏ qua' biểu quyết từ xa của cổ đông?