Quy hoạch tỉnh và điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nha Trang: Sẽ khắc phục hạn chế hạ tầng giao thông

Quy hoạch tỉnh và điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nha Trang: Sẽ khắc phục hạn chế hạ tầng giao thông

Hiện nay, một số dự án giao thông đô thị tại TP. Nha Trang không đáp ứng yêu cầu thực tế phát triển kinh tế...
Nha Trang đấu giá 29 lô đất vàng trong năm 2021

Nha Trang đấu giá 29 lô đất vàng trong năm 2021

Sẽ đấu giá nhiều lô đất ở Nha Trang

Sẽ đấu giá nhiều lô đất ở Nha Trang

Khánh Hòa xin đổi 'đất vàng' đối ứng để hoàn vốn cho dự án BT

Khánh Hòa xin đổi 'đất vàng' đối ứng để hoàn vốn cho dự án BT

Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Khánh Hòa: Được giao quản lý 29 khu đất

Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Khánh Hòa: Được giao quản lý 29 khu đất

Thanh toán hợp đồng BT đường số 4: Chờ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ

Thanh toán hợp đồng BT đường số 4: Chờ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ

Tháng 10, khởi công xây dựng Tỉnh lộ 3

Tháng 10, khởi công xây dựng Tỉnh lộ 3

Triển khai xây dựng các bãi đỗ xe tạm ở thành phố Nha Trang

Triển khai xây dựng các bãi đỗ xe tạm ở thành phố Nha Trang

Đẩy mạnh đầu tư công

Đẩy mạnh đầu tư công

Đẩy nhanh tiến độ Dự án Tỉnh lộ 3

Đẩy nhanh tiến độ Dự án Tỉnh lộ 3