Cậu bé 9 tuổi làm được toán cho sinh viên thi tốt nghiệp đại học

Cậu bé 9 tuổi làm được toán cho sinh viên thi tốt nghiệp đại học

Một cậu bé 9 tuổi ở phía Tây Nhật Bản vừa vượt qua kỳ thi toán có kiến thức tương đương bài thi tốt nghiệp...