Rượu bia, thời gian và bệnh tật

Rượu bia, thời gian và bệnh tật

Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, tình hình sử dụng rượu, bia ở Việt Nam đang ở mức cao, có xu hướng...