Đề nghị Ô-xtrây-li-a tăng cường hỗ trợ đào tạo cho nhà giáo, học sinh tại Việt Nam

Đề nghị Ô-xtrây-li-a tăng cường hỗ trợ đào tạo cho nhà giáo, học sinh tại Việt Nam

Đại học không phải là con đường duy nhất để thực hiện ước mơ

Đại học không phải là con đường duy nhất để thực hiện ước mơ

Kết quả cuộc gặp song phương giữa Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng GD&ĐT Úc Karen Andrews

Kết quả cuộc gặp song phương giữa Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng GD&ĐT Úc Karen Andrews

Nhân viên khách sạn, thợ kỹ thuật... sẽ được học nghề của Australia

Nhân viên khách sạn, thợ kỹ thuật... sẽ được học nghề của Australia

Học nghề: Con đường dẫn đến sự nghiệp ước mơ

Học nghề: Con đường dẫn đến sự nghiệp ước mơ

Con đường dẫn đến sự nghiệp mơ ước

Con đường dẫn đến sự nghiệp mơ ước

Việt Nam – Australia: Tăng cường, thúc đẩy hợp tác trong GDNN

Việt Nam – Australia: Tăng cường, thúc đẩy hợp tác trong GDNN

Sớm triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Sớm triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Kết quả cuộc gặp song phương giữa Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng GD&ĐT Úc Karen Andrews

Kết quả cuộc gặp song phương giữa Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng GD&ĐT Úc Karen Andrews

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thăm và làm việc với Trường TAFE NSW, Australia

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thăm và làm việc với Trường TAFE NSW, Australia