Campuchia đón mùa Kan Ben 2018

Campuchia đón mùa Kan Ben 2018

Mùa báo hiếu được người dân Campuchia gọi là 'Kan Ben', là một trong những lễ hội truyền thống lớn nhất...