Cảnh sát PCCC Việt Nam vừa có thêm 300 'mắt thần' trị giá 4,5 tỉ đồng

Cảnh sát PCCC Việt Nam vừa có thêm 300 'mắt thần' trị giá 4,5 tỉ đồng

Lực lượng PCCC Việt Nam tiếp nhận 300 camera phát hiện nhiệt

Lực lượng PCCC Việt Nam tiếp nhận 300 camera phát hiện nhiệt

Bàn giao 300 camera phát hiện nhiệt IGNIS

Bàn giao 300 camera phát hiện nhiệt IGNIS

Việt Nam tiếp nhận 300 camera phát hiện nhiệt cứu người trong các vụ cháy

Việt Nam tiếp nhận 300 camera phát hiện nhiệt cứu người trong các vụ cháy

Samsung tặng 300 camera phục vụ công tác phòng cháy, cứu nạn

Samsung tặng 300 camera phục vụ công tác phòng cháy, cứu nạn

Samsung tặng 'mắt thần' cho lực lượng PCCC và CNCH Việt Nam

Samsung tặng 'mắt thần' cho lực lượng PCCC và CNCH Việt Nam

Cảnh sát PCCC có thêm 300 camera phát hiện nhiệt hỗ trợ cứu người

Cảnh sát PCCC có thêm 300 camera phát hiện nhiệt hỗ trợ cứu người

Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy nhận 300 camera phát hiện nhiệt hiện đại trị giá 4,5 tỷ đồng

Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy nhận 300 camera phát hiện nhiệt hiện đại trị giá 4,5 tỷ đồng

Camera phát hiện nhiệt IGNIS giúp cứu nạn và phòng cháy

Camera phát hiện nhiệt IGNIS giúp cứu nạn và phòng cháy