Uẩn khúc việc Giám đốc sở Nội vụ bị tố 'trả đũa' cấp dưới

Uẩn khúc việc Giám đốc sở Nội vụ bị tố 'trả đũa' cấp dưới

Quảng Ngãi: Khởi công xây dựng 150 nhà đại đoàn kết cho người dân vùng thiên tai

Quảng Ngãi: Khởi công xây dựng 150 nhà đại đoàn kết cho người dân vùng thiên tai

Quảng Ngãi xây 150 nhà đại đoàn kết cho người nghèo

Quảng Ngãi xây 150 nhà đại đoàn kết cho người nghèo

Giám đốc Sở Nội vụ bị tố cáo, Chủ tịch tỉnh chỉ đạo xác minh

Giám đốc Sở Nội vụ bị tố cáo, Chủ tịch tỉnh chỉ đạo xác minh

Xác minh thông tin tố GĐ Sở Nội vụ trù dập Trưởng phòng GD&ĐT huyện vì 2 thí sinh

Xác minh thông tin tố GĐ Sở Nội vụ trù dập Trưởng phòng GD&ĐT huyện vì 2 thí sinh

Không nâng đỡ con em Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng phòng Giáo dục bị 'trù dập'?

Không nâng đỡ con em Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng phòng Giáo dục bị 'trù dập'?

Quảng Ngãi yêu cầu làm rõ việc Giám đốc Sở Nội vụ 'gửi gắm' người thân

Quảng Ngãi yêu cầu làm rõ việc Giám đốc Sở Nội vụ 'gửi gắm' người thân

Chỉ đạo mới vụ Giám đốc Sở Nội vụ gửi gắm thí sinh

Chỉ đạo mới vụ Giám đốc Sở Nội vụ gửi gắm thí sinh