Bắc Ninh bổ nhiệm hai Giám đốc sở

Bắc Ninh bổ nhiệm hai Giám đốc sở

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh bổ nhiệm, điều chuyển Giám đốc Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường.
Bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới Nghệ An, Hòa Bình, Bắc Ninh

Bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới Nghệ An, Hòa Bình, Bắc Ninh

Thủ tướng phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND 2 tỉnh Bắc Ninh và Hà Nam

Thủ tướng phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND 2 tỉnh Bắc Ninh và Hà Nam

Bắc Ninh bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Bắc Ninh bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh

Bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh

Ông Đào Quang Khải được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh

Ông Đào Quang Khải được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh

Bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới tại Thái Bình, Bắc Ninh, Bạc Liêu

Bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới tại Thái Bình, Bắc Ninh, Bạc Liêu

Bổ nhiệm nhân sự 8 tỉnh thành

Bổ nhiệm nhân sự 8 tỉnh thành