Bổ nhiệm nhân sự 7 tỉnh thành

Bổ nhiệm nhân sự 7 tỉnh thành

Hà Nội, TP HCM và 4 tỉnh bổ nhiệm nhân sự mới

Hà Nội, TP HCM và 4 tỉnh bổ nhiệm nhân sự mới

Bổ nhiệm nhân sự 7 tỉnh thành

Bổ nhiệm nhân sự 7 tỉnh thành

Nhân sự mới tại 3 tỉnh Quảng Ninh, Tiền Giang, Đồng Tháp

Nhân sự mới tại 3 tỉnh Quảng Ninh, Tiền Giang, Đồng Tháp

Quảng Ninh có 2 tân Phó Bí thư Tỉnh ủy

Quảng Ninh có 2 tân Phó Bí thư Tỉnh ủy

Quảng Ninh có 2 Phó Bí thư Tỉnh ủy mới

Quảng Ninh có 2 Phó Bí thư Tỉnh ủy mới

Quảng Ninh bầu bổ sung 2 Phó Bí thư Tỉnh ủy

Quảng Ninh bầu bổ sung 2 Phó Bí thư Tỉnh ủy

Quảng Ninh có 2 Phó Bí thư Tỉnh ủy mới

Quảng Ninh có 2 Phó Bí thư Tỉnh ủy mới

Quảng Ninh có 2 Phó Bí thư Tỉnh ủy mới

Quảng Ninh có 2 Phó Bí thư Tỉnh ủy mới

Quảng Ninh có 2 tân Phó bí thư Tỉnh ủy

Quảng Ninh có 2 tân Phó bí thư Tỉnh ủy

Trưởng CA xã vòi tiền làm sổ hộ khẩu: 'Kỷ luật tôi phải chịu'

Trưởng CA xã vòi tiền làm sổ hộ khẩu: 'Kỷ luật tôi phải chịu'

Trưởng Công an xã bị tố đòi 5 triệu làm sổ hộ khẩu nhận kỷ luật

Trưởng Công an xã bị tố đòi 5 triệu làm sổ hộ khẩu nhận kỷ luật