Nhiều tác phẩm viết và dịch đạt Giải Sách hay năm 2019

Nhiều tác phẩm viết và dịch đạt Giải Sách hay năm 2019

Ngày 15/9 tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ công bố kết quả bình chọn Giải Sách hay lần 9 năm 2019 với chủ...