Đề phòng sét đánh

Đề phòng sét đánh

Đắk Lắk: Cảnh báo thương vong do mưa sét đầu mùa

Đắk Lắk: Cảnh báo thương vong do mưa sét đầu mùa

Đi chăn bò thuê, 3 người bị sét đánh thương vong

Đi chăn bò thuê, 3 người bị sét đánh thương vong

Đác Lắc: Sét đánh liên tiếp khiến năm người thương vong

Người đàn ông bị sét đánh tử vong khi đi chăn bò

Người đàn ông bị sét đánh tử vong khi đi chăn bò

Đắk Lắk: Đi chăn bò, 3 người bị sét đánh thương vong

Đắk Lắk: Đi chăn bò, 3 người bị sét đánh thương vong

Đắk Lắk: 4 người bị sét đánh khi đi chăn bò

Đắk Lắk: 4 người bị sét đánh khi đi chăn bò

Đi chăn bò về, 3 người bị sét đánh thương vong

Đi chăn bò về, 3 người bị sét đánh thương vong

Đi chăn bò, 3 người bị sét đánh thương vong

Đi chăn bò, 3 người bị sét đánh thương vong

Đắk Lắk: Liên tiếp xảy ra sét đánh khiến nhiều người thương vong

Đắk Lắk: Liên tiếp xảy ra sét đánh khiến nhiều người thương vong

Liên tiếp bị sét đánh, nhiều người thương vong

Liên tiếp bị sét đánh, nhiều người thương vong

Liên tiếp nhiều người dân bị sét đánh thương vong

Liên tiếp nhiều người dân bị sét đánh thương vong