Thăm phòng lưu niệm của chiến binh cuối cùng trong tổ bắt sống tướng Đờ Cát

Thăm phòng lưu niệm của chiến binh cuối cùng trong tổ bắt sống tướng Đờ Cát

Động cơ vào Đảng - đừng là con rối trong tay ai

Người bắt sống tướng Đờ Cát qua đời

Người bắt sống tướng Đờ Cát qua đời

Đại tá Hoàng Đăng Vinh, người bắt sống tướng De Castries qua đời

Đại tá Hoàng Đăng Vinh, người bắt sống tướng De Castries qua đời

Đại tá Hoàng Đăng Vinh, người bắt sống tướng De Castries qua đời

Đại tá Hoàng Đăng Vinh, người bắt sống tướng De Castries qua đời

Anh hùng Hoàng Đăng Vinh - người bắt sống tướng De Castries - qua đời

Anh hùng Hoàng Đăng Vinh - người bắt sống tướng De Castries - qua đời

Anh hùng Hoàng Đăng Vinh, người bắt sống tướng Đờ Cát, qua đời

Đường đến hầm Đờ Cát

Người bắt sống tướng De Castries kể chuyện nửa đêm Bác Hồ tới thăm

Tự hào chiến sĩ Điện Biên

Chuyện về cựu chiến binh từng bắt sống tướng De Castries

Ký ức người chiến sĩ Điện Biên được Bác Hồ gắn Huân chương

'Chuyện những người lính già'- Hồi ức về sự kiện bắt sống tướng De Castries

Công bố một số tài liệu mật tại hội thảo 65 năm Điện Biên Phủ

'Làn sóng' trẻ ở Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương

Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ nhận nhiều kỷ vật, hiện vật, tư liệu