Vụ chăn trâu bò phải đóng phí đồng cỏ: Kiểm điểm rút kinh nghiệm

Vụ chăn trâu bò phải đóng phí đồng cỏ: Kiểm điểm rút kinh nghiệm

Thanh Hóa: Kiểm điểm Chủ tịch xã vụ bắt trâu bò 'cõng' phí gặm cỏ

Thanh Hóa: Kiểm điểm Chủ tịch xã vụ bắt trâu bò 'cõng' phí gặm cỏ

Phê bình, rút kinh nghiệm lãnh đạo xã vụ đóng phí ăn cỏ của trâu bò

Phê bình, rút kinh nghiệm lãnh đạo xã vụ đóng phí ăn cỏ của trâu bò

Vụ bắt trâu, bò 'cõng' phí gặm cỏ: Chủ tịch xã bị kiểm điểm rút kinh nghiệm

Vụ bắt trâu, bò 'cõng' phí gặm cỏ: Chủ tịch xã bị kiểm điểm rút kinh nghiệm

Bắt trâu bò 'cõng' phí gặm cỏ, Chủ tịch xã bị kiểm điểm

Bắt trâu bò 'cõng' phí gặm cỏ, Chủ tịch xã bị kiểm điểm

Kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan vụ phí 'trâu, bò ăn cỏ'

Kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan vụ phí 'trâu, bò ăn cỏ'

Đóng phí... vịt mót lúa, bò ăn cỏ: Chuyện tưởng như đùa!

Đóng phí... vịt mót lúa, bò ăn cỏ: Chuyện tưởng như đùa!

Bộ NN&PTNT lên tiếng vụ trâu bò ăn cỏ ở đồng phải đóng phí

Bộ NN&PTNT lên tiếng vụ trâu bò ăn cỏ ở đồng phải đóng phí

Vụ trâu bò ăn cỏ ở đồng phải đóng phí: Bộ NN&PTNT lên tiếng

Vụ trâu bò ăn cỏ ở đồng phải đóng phí: Bộ NN&PTNT lên tiếng

Đùn đẩy trách nhiệm xử lý HTX 'ép' dân đóng phí trâu, bò gặm cỏ

Đùn đẩy trách nhiệm xử lý HTX 'ép' dân đóng phí trâu, bò gặm cỏ

Thu phí đến cả cỏ của bò, còn đâu nữa ba chữ 'khoan sức dân'?

Thu phí đến cả cỏ của bò, còn đâu nữa ba chữ 'khoan sức dân'?

Xin đừng 'ăn thua' với dân

Xin đừng 'ăn thua' với dân

Sao cấm 'trâu ta ăn cỏ đồng ta'?

Sao cấm 'trâu ta ăn cỏ đồng ta'?

'Trâu bò cõng phí'… Chuyện 'lạ đời' nhưng không lạ ở xứ Thanh

'Trâu bò cõng phí'… Chuyện 'lạ đời' nhưng không lạ ở xứ Thanh

Vụ chăn trâu phải đóng phí cỏ: Chính quyền yêu cầu trả lại tiền cho dân

Vụ chăn trâu phải đóng phí cỏ: Chính quyền yêu cầu trả lại tiền cho dân

Vụ đóng 'thuế' để chăn thả gia súc: Buộc hoàn trả khoản phí trái pháp luật cho người dân trước 30/4

Vụ đóng 'thuế' để chăn thả gia súc: Buộc hoàn trả khoản phí trái pháp luật cho người dân trước 30/4

Trâu, bò gặm cỏ phải nộp phí: Thanh Hóa yêu cầu HTX trả lại cho dân

Trâu, bò gặm cỏ phải nộp phí: Thanh Hóa yêu cầu HTX trả lại cho dân

Trước ngày 30/4 phải hoàn trả lại tiền cho người dân

Trước ngày 30/4 phải hoàn trả lại tiền cho người dân

Sau phí chăn thả trâu, bò: Giật mình với những khoản thu vô lý khác

Sau phí chăn thả trâu, bò: Giật mình với những khoản thu vô lý khác

Hồi kết chăn trâu phải đóng phí cỏ: 'Biết nói sao'

Hồi kết chăn trâu phải đóng phí cỏ: 'Biết nói sao'

Vụ trâu bò ăn cỏ phải đóng phí: Trả lại cho dân trước ngày 30/4

Vụ trâu bò ăn cỏ phải đóng phí: Trả lại cho dân trước ngày 30/4

Thanh Hóa yêu cầu trả lại tiền chăn thả trâu bó trước 30/4

Thanh Hóa yêu cầu trả lại tiền chăn thả trâu bó trước 30/4

Vụ nộp phí đồng cỏ cho trâu bò: Đã có kết quả xử lý

Vụ nộp phí đồng cỏ cho trâu bò: Đã có kết quả xử lý

Tin mới: Thanh Hóa yêu cầu trả lại tiền thu phí trâu bò trước 30.4

Tin mới: Thanh Hóa yêu cầu trả lại tiền thu phí trâu bò trước 30.4

Tin mới vụ trâu, bò gặm cỏ phải... nộp phí ở Thanh Hóa

Tin mới vụ trâu, bò gặm cỏ phải... nộp phí ở Thanh Hóa

Chăn trâu bò đóng phí đồng cỏ: Tâm tư một... 'cây ngay'

Chăn trâu bò đóng phí đồng cỏ: Tâm tư một... 'cây ngay'

Thả trâu bò phải đóng phí: Thanh Hóa yêu cầu trả lại tiền phí cho dân

Thả trâu bò phải đóng phí: Thanh Hóa yêu cầu trả lại tiền phí cho dân

Vụ chăn trâu bò phải đóng tiền: 'Suy nghĩ tốt nhưng cách làm sai'

Vụ chăn trâu bò phải đóng tiền: 'Suy nghĩ tốt nhưng cách làm sai'

Nguyên Bộ trưởng NNPTNT Lê Huy Ngọ lên tiếng vụ chăn thả trâu bò phải đóng phí

Nguyên Bộ trưởng NNPTNT Lê Huy Ngọ lên tiếng vụ chăn thả trâu bò phải đóng phí

Vụ trâu bò ăn cỏ ở đồng phải đóng phí: Sẽ xin lỗi và trả tiền cho dân

Vụ trâu bò ăn cỏ ở đồng phải đóng phí: Sẽ xin lỗi và trả tiền cho dân

'Thuế cỏ' cho… trâu

'Thuế cỏ' cho… trâu

Thanh Hóa kiểm tra việc thu phí chăn thả trâu, bò ngoài đồng

Thanh Hóa kiểm tra việc thu phí chăn thả trâu, bò ngoài đồng

Nếu sai xử lý nghiêm vụ chăn thả trâu bò phải đóng phí

Nếu sai xử lý nghiêm vụ chăn thả trâu bò phải đóng phí

Thanh Hóa: Cán bộ xã Thiệu Dương thừa nhận việc thu phí chăn thả gia súc trái pháp luật

Thanh Hóa: Cán bộ xã Thiệu Dương thừa nhận việc thu phí chăn thả gia súc trái pháp luật

Sao phải thu phí trên lưng con bò?

Sao phải thu phí trên lưng con bò?

Gặm cỏ phải đóng phí, chia buồn với trâu bò...

Gặm cỏ phải đóng phí, chia buồn với trâu bò...

Chính quyền xin lỗi người dân sau khi thu 'phí đồng cỏ'

Chính quyền xin lỗi người dân sau khi thu 'phí đồng cỏ'

Vụ thu phí trâu, bò ra đồng gặm cỏ: Hoàn tiền, xin lỗi dân

Vụ thu phí trâu, bò ra đồng gặm cỏ: Hoàn tiền, xin lỗi dân

Trâu bò ra đồng, dân phải đóng phí: Chủ tịch Tp.Thanh Hóa nói gì?

Trâu bò ra đồng, dân phải đóng phí: Chủ tịch Tp.Thanh Hóa nói gì?

Chăn thả trâu, bò phải đóng phí: Vụ việc không thể chấp nhận được

Chăn thả trâu, bò phải đóng phí: Vụ việc không thể chấp nhận được

Thanh Hóa: 'Thu phí chăn thả trâu bò đã có từ lâu đời'?

Thanh Hóa: 'Thu phí chăn thả trâu bò đã có từ lâu đời'?

Bãi bỏ quy định ' thu thuế'… thả trâu bò

Bãi bỏ quy định ' thu thuế'… thả trâu bò

Thanh Hóa: Dân muốn chăn thả trâu bò phải nộp 'phí đồng cỏ'

Thanh Hóa: Dân muốn chăn thả trâu bò phải nộp 'phí đồng cỏ'

Thanh Hóa: Yêu cầu xử lý nghiêm vụ trâu, bò ăn cỏ trên đồng phải đóng phí

Thanh Hóa: Yêu cầu xử lý nghiêm vụ trâu, bò ăn cỏ trên đồng phải đóng phí

Chăn trâu, bò phải đóng phí đồng cỏ: Giải thích nhiều chiều

Chăn trâu, bò phải đóng phí đồng cỏ: Giải thích nhiều chiều

Chuyện phi lý: Trâu, bò ra đồng ăn cỏ, chủ phải đóng phí!

Chuyện phi lý: Trâu, bò ra đồng ăn cỏ, chủ phải đóng phí!