Hội nghề cá báo cáo vụ ngư dân bị tàu TQ giữ

Hội nghề cá báo cáo vụ ngư dân bị tàu TQ giữ

6 ngư dân trên tàu cá bị đâm chìm ở Hoàng Sa

6 ngư dân trên tàu cá bị đâm chìm ở Hoàng Sa

Bị tàu nước ngoài đâm chìm trên biển, 6 ngư dân may mắn thoát nạn

Bị tàu nước ngoài đâm chìm trên biển, 6 ngư dân may mắn thoát nạn

Hội nghề cá Quảng Ngãi – Phản đối, lên án hành động vô nhân đạo đâm chìm tàu cá ngư dân ở Hoàng Sa

Hội nghề cá Quảng Ngãi – Phản đối, lên án hành động vô nhân đạo đâm chìm tàu cá ngư dân ở Hoàng Sa

Hội Nghề cá Quảng Ngãi lên án Trung Quốc về hành động đâm chìm tàu cá ngư dân ở Hoàng Sa

Hội Nghề cá Quảng Ngãi lên án Trung Quốc về hành động đâm chìm tàu cá ngư dân ở Hoàng Sa

Ngư dân trắng tay vì bị tàu Trung Quốc đâm chìm ở Hoàng Sa

Ngư dân trắng tay vì bị tàu Trung Quốc đâm chìm ở Hoàng Sa

Đâm chìm tàu ngư dân VN ở vùng biển Hoàng Sa là phi pháp!

Đâm chìm tàu ngư dân VN ở vùng biển Hoàng Sa là phi pháp!

6 ngư dân tàu cá bị tàu Trung Quốc tông chìm về đến đất liền kể gì?

6 ngư dân tàu cá bị tàu Trung Quốc tông chìm về đến đất liền kể gì?

Hội nghề cá Quảng Ngãi phản đối hành động vô nhân đạo của tàu Trung Quốc

Hội nghề cá Quảng Ngãi phản đối hành động vô nhân đạo của tàu Trung Quốc

Tàu cá Quảng Ngãi bị rượt đuổi, tông chìm ở Hoàng Sa

Tàu cá Quảng Ngãi bị rượt đuổi, tông chìm ở Hoàng Sa