'Sao con lại ăn lá ngón, mẹ đau lòng lắm'

'Sao con lại ăn lá ngón, mẹ đau lòng lắm'

'Sao con lại ăn lá ngón, mẹ đau lòng lắm' - tiếng khóc ai oán của một người mẹ ở xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn...
Giận người yêu, nam thanh niên ăn lá ngón tự tử

Giận người yêu, nam thanh niên ăn lá ngón tự tử

Mâu thuẫn với người yêu, nam thanh niên ăn lá ngón tự tử

Mâu thuẫn với người yêu, nam thanh niên ăn lá ngón tự tử

Mâu thuẫn với người tình, ăn lá ngón tự tử

Mâu thuẫn với người tình, ăn lá ngón tự tử

Mâu thuẫn với người yêu, nam thanh niên ăn lá ngón tự tử

Mâu thuẫn với người yêu, nam thanh niên ăn lá ngón tự tử

Cãi nhau với người yêu, thanh niên ăn lá ngón tự tử

Cãi nhau với người yêu, thanh niên ăn lá ngón tự tử

Mâu thuẫn với người yêu, nam thanh niên ăn lá ngón tự tử

Mâu thuẫn với người yêu, nam thanh niên ăn lá ngón tự tử

Cứu sống người dân ăn lá ngón tự tử

Cứu sống người dân ăn lá ngón tự tử

Cãi nhau với người yêu, nam thanh niên ăn lá ngón tự tử

Cãi nhau với người yêu, nam thanh niên ăn lá ngón tự tử

Hận tình, nam thanh niên ăn lá ngón tự tử được quân y Biên phòng Nghệ An cứu sống

Hận tình, nam thanh niên ăn lá ngón tự tử được quân y Biên phòng Nghệ An cứu sống