Lợi dụng 'gió Đông', Chu Du đè bẹp Tào Tháo trận Xích Bích thế nào?

Lợi dụng 'gió Đông', Chu Du đè bẹp Tào Tháo trận Xích Bích thế nào?

Vị thái giám quyền lực nhất trong lịch sử Việt Nam

Vị thái giám quyền lực nhất trong lịch sử Việt Nam

Lợi dụng 'gió Đông', Chu Du đè bẹp Tào Tháo trận Xích Bích thế nào?

Lợi dụng 'gió Đông', Chu Du đè bẹp Tào Tháo trận Xích Bích thế nào?

Bãi cọc Cao Quỳ sẽ làm thay đổi nhận thức về chiến thắng Bạch Đằng năm 1288

Bãi cọc Cao Quỳ sẽ làm thay đổi nhận thức về chiến thắng Bạch Đằng năm 1288

Nghệ thuật đánh giặc của cha ông ta qua binh thư cổ

Nghệ thuật đánh giặc của cha ông ta qua binh thư cổ

Bãi cọc cổ làm thay đổi nhận thức về chiến thắng Bạch Đằng năm 1288

Bãi cọc cổ làm thay đổi nhận thức về chiến thắng Bạch Đằng năm 1288

Nét xưa Hà thành trong 'cá kho phố cổ'

Màn hỏa công của siêu đầu bếp tại nhà hàng sang trọng

Màn hỏa công của siêu đầu bếp tại nhà hàng sang trọng

Vì sao Gia Cát Lượng có công lớn nhất trong đại chiến Xích Bích?

Mãn nhãn màn 'múa mì', 'hỏa công' trong nhà hàng siêu sang

Dùng 'hỏa công' để... đoạn nghĩa phu thê

Tào Tháo điêu đứng sự nghiệp do mê kỵ binh hùng tráng

Vì sao Tào Tháo không thiêu cháy thuyền cỏ Khổng Minh?

Trận hỏa công lớn nhất sử Việt, sánh ngang Xích Bích thời Tam Quốc

Trận đầu hiệp đồng đánh thắng

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Hỏa công Xích Bích, Gia Cát Lượng mượn gió đông ra sao

Vì sao Gia Cát Lượng 'trên thông thiên văn, dưới tường địa lý' mà không thọ được tới 60 tuổi?

Tam quốc diễn nghĩa: Không phải thần y, vì sao Gia Cát Lượng có thể chữa được bệnh cho Chu Du?

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Vì sao Gia Cát Lượng mới là người có công lớn nhất trong đại chiến Xích Bích chứ không phải Chu Du?

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Vì sao Gia Cát Lượng mới là người có công lớn nhất trong đại chiến Xích Bích chứ không phải Chu Du?

Tam quốc diễn nghĩa: Không phải thần y, vì sao Gia Cát Lượng có thể chữa được bệnh cho Chu Du?

Vì sao hạm đội Tây Sơn thảm bại trận Thị Nại?

Vạn sự tùy duyên, thuận theo tự nhiên

Mỹ xác nhận thử nghiệm vũ khí hạt nhân trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Lạ kỳ mỹ nữ dùng hỏa công quét sạch giặc Minh

Tam quốc diễn nghĩa: Vì sao Tào Tháo không dùng hỏa công thiêu cháy thuyền cỏ mượn tên của Khổng Minh?

'Tân Ỷ Thiên Đồ Long ký 2019': Thân phận kẻ dùng Đại lực Kim cang chỉ hại Du Đại Nham và Ân Lê Đình tàn phế

Tam quốc diễn nghĩa: Nếu không có người này thì dù Khổng Minh và Chu Du có giỏi tới đâu cũng không thắng được Tào Tháo ở trận Xích Bích