Từng bước làm chủ công nghệ vệ tinh

Từng bước làm chủ công nghệ vệ tinh

Vệ tinh MicroDragon nâng tầm Việt Nam

Vệ tinh MicroDragon nâng tầm Việt Nam

Vệ tinh MicroDragon được phóng thành công vào quỹ đạo

Vệ tinh MicroDragon được phóng thành công vào quỹ đạo

Vệ tinh MicroDragon của Việt Nam đã được phóng lên vũ trụ

Vệ tinh MicroDragon của Việt Nam đã được phóng lên vũ trụ

Vệ tinh 'Made in Việt Nam' đầu tiên vào quỹ đạo thành công

Vệ tinh 'Made in Việt Nam' đầu tiên vào quỹ đạo thành công

Vệ tinh Micro Dragon của Việt Nam đã tách khỏi tên lửa đi vào quỹ đạo Trái Đất

Vệ tinh Micro Dragon của Việt Nam đã tách khỏi tên lửa đi vào quỹ đạo Trái Đất

Vệ tinh Micro Dragon của Việt Nam đã được phóng vào quỹ đạo

Vệ tinh Micro Dragon của Việt Nam đã được phóng vào quỹ đạo

Sáng nay, vệ tinh do kỹ sư Việt thiết kế sẽ bay vào vũ trụ

Đếm ngược thời gian vệ tinh 'made in Việt Nam' chính thức được phóng lên quỹ đạo

Vệ tinh Micro Dragon của Việt Nam sẽ được phóng tại Nhật Bản ngày 18/1

Vệ tinh MicroDragon sẽ được phóng lên quỹ đạo vào tháng 1/2019

Sắp phóng vệ tinh của Việt Nam tại Nhật Bản

Vệ tinh do Việt Nam thiết kế sẽ được phóng ngày 17/1/2019

Vệ tinh MicroDragon do Việt Nam chế tạo sẽ được phóng ngày 17/1/2019