Quốc hội Bolivia đặt thời hạn cho chính quyền tổ chức tổng tuyển cử

Quốc hội Bolivia đặt thời hạn cho chính quyền tổ chức tổng tuyển cử

Bolivia ra dự luật ngăn cựu Tổng thống Morales tái tranh cử

Bolivia ra dự luật ngăn cựu Tổng thống Morales tái tranh cử

Bolivia ra dự luật ngăn cựu tổng thống Morales tranh cử

Bolivia ra dự luật ngăn cựu tổng thống Morales tranh cử

Bolivia chuẩn bị bầu cử, quyết ngăn ông Morales trở về

Bolivia chuẩn bị bầu cử, quyết ngăn ông Morales trở về

Thượng viện Bolivia thông qua dự luật mở đường cho cuộc bầu cử mới

Thượng viện Bolivia thông qua dự luật mở đường cho cuộc bầu cử mới

Bolivia: Chuẩn bị cuộc tổng tuyển cử mới

Bolivia: Chuẩn bị cuộc tổng tuyển cử mới

Cựu Tổng thống Bolivia bị cáo buộc 'xúi giục nổi loạn và khủng bố'

Cựu Tổng thống Bolivia bị cáo buộc 'xúi giục nổi loạn và khủng bố'

Quốc hội Bolivia chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử mới

Quốc hội Bolivia chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử mới

Bolivia: Đảng của cựu Tổng thống Morales công nhận Tổng thống lâm thời

Bolivia: Đảng của cựu Tổng thống Morales công nhận Tổng thống lâm thời

Đảng MAS khẳng định cựu Tổng thống Evo Morales sẽ không tham gia tranh cử

Đảng MAS khẳng định cựu Tổng thống Evo Morales sẽ không tham gia tranh cử

Bolivia: Đảng MAS thúc đẩy tổng tuyển cử giải quyết khủng hoảng

Bolivia: Đảng MAS thúc đẩy tổng tuyển cử giải quyết khủng hoảng

Chính phủ lâm thời Bolivia và đảng của ông Morales đạt được thỏa thuận

Chính phủ lâm thời Bolivia và đảng của ông Morales đạt được thỏa thuận

Khủng hoảng chính trị nghiêm trọng ở Bolivia

Nghị sĩ phe đối lập Bolivia tự phong 'Tổng thống tạm quyền', Mỹ vội vàng ủng hộ

Nghị sĩ phe đối lập Bolivia tự phong 'Tổng thống tạm quyền', Mỹ vội vàng ủng hộ

Chân dung nữ Tổng thống lâm thời Bolivia

Chân dung nữ Tổng thống lâm thời Bolivia

Mexico đón cựu Tổng thống Bolivia tới tị nạn chính trị

Mexico đón cựu Tổng thống Bolivia tới tị nạn chính trị