Ông Mai Vũ Tuấn làm Giám đốc Trung tâm truyền thông Quảng Ninh

Ông Mai Vũ Tuấn làm Giám đốc Trung tâm truyền thông Quảng Ninh

Đồng chí Mai Vũ Tuấn giữ chức Giám đốc Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh

Đồng chí Mai Vũ Tuấn giữ chức Giám đốc Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh

Quảng Ninh chính thức thực hiện mô hình đầu tiên của cả nước: Sáp nhập các cơ quan báo chí thành Trung tâm Truyền thông tỉnh

Quảng Ninh chính thức thực hiện mô hình đầu tiên của cả nước: Sáp nhập các cơ quan báo chí thành Trung tâm Truyền thông tỉnh

Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh điều động, bổ nhiệm nhân sự

Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh điều động, bổ nhiệm nhân sự

Quảng Ninh: Bổ nhiệm ông Mai Vũ Tuấn làm Giám đốc Trung tâm Truyền thông

Quảng Ninh: Bổ nhiệm ông Mai Vũ Tuấn làm Giám đốc Trung tâm Truyền thông

Bí thư Huyện ủy Bình Liêu được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh

Bí thư Huyện ủy Bình Liêu được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh

Bổ nhiệm Giám đốc Truyền thông hợp nhất cơ quan báo chí đầu tiên tại Việt Nam

Bổ nhiệm Giám đốc Truyền thông hợp nhất cơ quan báo chí đầu tiên tại Việt Nam

Quảng Ninh có Trung tâm truyền thông đầu tiên của cả nước

Quảng Ninh có Trung tâm truyền thông đầu tiên của cả nước

Quảng Ninh bổ nhiệm giám đốc Trung tâm Truyền thông đầu tiên trong cả nước

Quảng Ninh bổ nhiệm giám đốc Trung tâm Truyền thông đầu tiên trong cả nước