Công bố quyết định phê chuẩn chức vụ Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND huyện Bình Liêu

Công bố quyết định phê chuẩn chức vụ Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND huyện Bình Liêu

Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ

Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ

Bình Liêu có tân Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Bình Liêu có tân Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Niềm tin gửi đến Đại hội

Niềm tin gửi đến Đại hội

Sức sống mới ở huyện biên giới Bình Liêu

Sức sống mới ở huyện biên giới Bình Liêu

Lãnh đạo tỉnh dự sinh hoạt Chi bộ thôn Tùng Cầu, xã Vô Ngại (Bình Liêu)

Lãnh đạo tỉnh dự sinh hoạt Chi bộ thôn Tùng Cầu, xã Vô Ngại (Bình Liêu)

Ông Mai Vũ Tuấn làm Giám đốc Trung tâm truyền thông Quảng Ninh

Đồng chí Mai Vũ Tuấn giữ chức Giám đốc Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh

Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh điều động, bổ nhiệm nhân sự

Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh

Bí thư Huyện ủy Bình Liêu được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh

Bổ nhiệm Giám đốc Truyền thông hợp nhất cơ quan báo chí đầu tiên tại Việt Nam

Quảng Ninh có Trung tâm truyền thông đầu tiên của cả nước