Bất chấp nguy hiểm, 3 tàu cùng tham gia cứu tàu va đá ngầm

Bất chấp nguy hiểm, 3 tàu cùng tham gia cứu tàu va đá ngầm

Tàu hàng va đá ngầm, 3 người rơi xuống biển

Tàu hàng va đá ngầm, 3 người rơi xuống biển

Ðề phòng lũ quét và sạt lở đất ở Trung Trung Bộ

Tàu va đá ngầm, 8 thuyền viên kêu cứu vô vọng trong đêm tối

Tàu va đá ngầm, 8 thuyền viên kêu cứu vô vọng trong đêm tối

Cứu hộ thành công 8 thuyền viên bị nạn

Cứu hộ thành công 8 thuyền viên bị nạn

Cứu nạn thành công 8 thuyền viên trên tàu Hải Minh 36 va phải đá ngầm

Cứu nạn thành công 8 thuyền viên trên tàu Hải Minh 36 va phải đá ngầm

Cứu thành công 8 thuyền viên trôi dạt trên biển Khánh Hòa

Cứu thành công 8 thuyền viên trôi dạt trên biển Khánh Hòa

Cứu hộ thành công tàu Hải Minh 36 cùng 8 thuyền viên gặp nạn trên biển

Cứu hộ thành công tàu Hải Minh 36 cùng 8 thuyền viên gặp nạn trên biển

Khánh Hòa: Tàu va đá ngầm, 3 thuyền viên rơi xuống biển trong đêm tối

Khánh Hòa: Tàu va đá ngầm, 3 thuyền viên rơi xuống biển trong đêm tối

Cứu nạn 3 thủy thủ tàu vận tải biển Hải Minh 36 rơi xuống vịnh Vân Phong

Cứu nạn 3 thủy thủ tàu vận tải biển Hải Minh 36 rơi xuống vịnh Vân Phong

Tàu va đá ngầm, 3 thuyền viên rơi xuống biển trong đêm

Tàu va đá ngầm, 3 thuyền viên rơi xuống biển trong đêm

Tàu cá va vào đá ngầm, 3 thuyền viên rơi xuống biển

Tàu cá va vào đá ngầm, 3 thuyền viên rơi xuống biển

Tàu cá va bãi đá ngầm, 3 thuyền viên rơi xuống biển

Tàu cá va bãi đá ngầm, 3 thuyền viên rơi xuống biển

Cứu nạn thành công các thuyền viên trên tàu Hải Minh 36 va phải đá ngầm

Cứu nạn thành công các thuyền viên trên tàu Hải Minh 36 va phải đá ngầm

Đưa thuyền viên cùng tàu Hải Minh 36 nguy cơ bị chìm vào bờ an toàn

Đưa thuyền viên cùng tàu Hải Minh 36 nguy cơ bị chìm vào bờ an toàn

Tàu hàng Hải Minh 36 va phải bãi đá ngầm, 3 người rơi xuống nước

Tàu hàng Hải Minh 36 va phải bãi đá ngầm, 3 người rơi xuống nước