Hồ Bắc: Bệnh nhân Covid-19 tự nguyện trình báo được nhận 1.426 USD

Hồ Bắc: Bệnh nhân Covid-19 tự nguyện trình báo được nhận 1.426 USD

Tiềm Giang, một thành phố ở tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, tâm chấn của đợt bùng phát Covid-19 đang treo mức...