Quảng Ninh: Hỗ trợ 12 triệu đồng cho gia đình tai nạn đường thủy

Quảng Ninh: Hỗ trợ 12 triệu đồng cho gia đình tai nạn đường thủy

Đắm tàu trên sông Cầm, 2 mẹ con tử vong

Đắm tàu trên sông Cầm, 2 mẹ con tử vong

Chìm tàu, 2 mẹ con tử vong trên biển

Chìm tàu, 2 mẹ con tử vong trên biển

Đắm tàu chở hàng, 2 mẹ con thiệt mạng

Đắm tàu chở hàng, 2 mẹ con thiệt mạng

Đau đớn tột cùng vì không thể cứu vợ con khỏi dòng nước lạnh

Đau đớn tột cùng vì không thể cứu vợ con khỏi dòng nước lạnh

Đắm tàu, 2 mẹ con chết đuối thương tâm dưới dòng sông Cầm

Đắm tàu, 2 mẹ con chết đuối thương tâm dưới dòng sông Cầm

Chìm tàu hàng, mẹ và con gái 2 tuổi tử vong

Chìm tàu hàng, mẹ và con gái 2 tuổi tử vong

Quảng Ninh: Đắm tàu chở hàng khiến 2 mẹ con trong một gia đình tử vong

Quảng Ninh: Đắm tàu chở hàng khiến 2 mẹ con trong một gia đình tử vong

Tai nạn chìm tàu thương tâm: Mẹ và con gái 2 tuổi chết thảm trên biển

Tai nạn chìm tàu thương tâm: Mẹ và con gái 2 tuổi chết thảm trên biển

Đắm tàu chở hàng, bé gái 2 tuổi thiệt mạng cùng mẹ

Đắm tàu chở hàng, bé gái 2 tuổi thiệt mạng cùng mẹ

Đắm tàu, 2 mẹ con tử vong ở Quảng Ninh

Đắm tàu, 2 mẹ con tử vong ở Quảng Ninh

Bé gái 2 tuổi thiệt mạng cùng mẹ khi tàu đắm

Bé gái 2 tuổi thiệt mạng cùng mẹ khi tàu đắm

Mẹ và con gái 2 tuổi tử vong do chìm tàu hàng

Mẹ và con gái 2 tuổi tử vong do chìm tàu hàng