Va chạm giao thông: Bạo lực không phải cách giải quyết

Va chạm giao thông: Bạo lực không phải cách giải quyết

Lực lượng 141 tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm

Lực lượng 141 tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm

Lực lượng 141 kịp thời ngăn chặn một vụ ẩu đả do va chạm giao thông

Lực lượng 141 kịp thời ngăn chặn một vụ ẩu đả do va chạm giao thông

Va chạm giao thông, lái xe taxi dùng tuýp sắt để 'giải quyết'

Va chạm giao thông, lái xe taxi dùng tuýp sắt để 'giải quyết'

Mở cốp lấy 'đồ' giải quyết va chạm giao thông, lái xe taxi lập tức bị 141 khống chế

Mở cốp lấy 'đồ' giải quyết va chạm giao thông, lái xe taxi lập tức bị 141 khống chế

Vừa triển khai buổi đầu tiên, tổ công tác Y19/141 ngăn chặn thành công vụ xô xát dữ dội

Vừa triển khai buổi đầu tiên, tổ công tác Y19/141 ngăn chặn thành công vụ xô xát dữ dội

15 tổ công tác mới của lực lượng 141 ngày đầu tiên ra quân làm nhiệm vụ

15 tổ công tác mới của lực lượng 141 ngày đầu tiên ra quân làm nhiệm vụ