Tàu SE8 trật bánh khỏi đường ray: May mắn không thiệt hại

Tàu SE8 trật bánh khỏi đường ray: May mắn không thiệt hại

Tàu trật đường ray, hàng trăm hành khách hoảng loạn

Tàu trật đường ray, hàng trăm hành khách hoảng loạn

Tàu hỏa trật bánh ở Bình Thuận, hành khách hoảng loạn

Tàu hỏa trật bánh ở Bình Thuận, hành khách hoảng loạn

Tàu Thống Nhất trật bánh, đường sắt bắc - nam bị ảnh hưởng

Tàu Thống Nhất trật bánh, đường sắt bắc - nam bị ảnh hưởng

Tàu SE8 trật bánh khỏi đường ray, đường sắt Bắc-Nam tê liệt

Tàu SE8 trật bánh khỏi đường ray, đường sắt Bắc-Nam tê liệt

Tàu SE8 trật bánh ở Bình Thuận, đường sắt Bắc-Nam tê liệt

Tàu SE8 trật bánh ở Bình Thuận, đường sắt Bắc-Nam tê liệt

Tàu trật đường ray, hàng trăm hành khách thoát nạn

Tàu trật đường ray, hàng trăm hành khách thoát nạn

Tàu SE8 trật bánh khỏi đường ray, đường sắt Bắc - Nam tê liệt

Tàu SE8 trật bánh khỏi đường ray, đường sắt Bắc - Nam tê liệt