Ngân hàng máu đạt chuẩn GMP: Người bệnh hưởng lợi

Ngân hàng máu đạt chuẩn GMP: Người bệnh hưởng lợi

Việt Nam thiếu máu hiến, tại sao tính chuyện xuất khẩu huyết tương?

Việt Nam thiếu máu hiến, tại sao tính chuyện xuất khẩu huyết tương?

Bệnh viện nói về việc thừa huyết tương để xuất khẩu

Bệnh viện nói về việc thừa huyết tương để xuất khẩu

Bộ Y tế lên tiếng việc 'thiếu máu sao đem đi xuất khẩu?'

Bộ Y tế lên tiếng việc 'thiếu máu sao đem đi xuất khẩu?'

Bộ Y tế lên tiếng việc 'thiếu máu sao đem đi xuất khẩu?'

Bộ Y tế lên tiếng việc 'thiếu máu sao đem đi xuất khẩu?'

Ngân hàng máu của Bệnh viện Truyền máu Huyết học được công nhận chuẩn GMP Châu Âu

Ngân hàng máu của Bệnh viện Truyền máu Huyết học được công nhận chuẩn GMP Châu Âu

Bên trong ngân hàng máu đầu tiên đạt chuẩn Châu Âu ở TP.HCM

Bên trong ngân hàng máu đầu tiên đạt chuẩn Châu Âu ở TP.HCM

Việt Nam sẽ sớm xuất khẩu huyết tương sang các nước Châu Âu

Việt Nam sẽ sớm xuất khẩu huyết tương sang các nước Châu Âu

Ngân hàng máu đầu tiên của Việt Nam đạt chứng nhận GMP

Ngân hàng máu đầu tiên của Việt Nam đạt chứng nhận GMP

Việt Nam sẽ xuất khẩu huyết tương sang châu Âu

Việt Nam sẽ xuất khẩu huyết tương sang châu Âu