Ở nơi mặt trời đi ngủ muộn

Ở nơi mặt trời đi ngủ muộn

Bắt đầu từ giữa tháng Năm dương lịch, đất trời cực Tây chìm vào những ngày mưa dai dẳng. Mưa trắng đất...
Trôi trong suối lạnh

Trôi trong suối lạnh

Lễ Gạ Ma Thú của người Hà Nhì

Lễ Gạ Ma Thú của người Hà Nhì

Lễ Gạ Ma Thú là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Lễ Gạ Ma Thú là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Công nhận Lễ 'Gạ Ma Thú' là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia

Công nhận Lễ 'Gạ Ma Thú' là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia

Lễ Gạ Ma Thú là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Lễ Gạ Ma Thú là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Lễ Gạ Ma Thú là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Điện Biên có thêm 2 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Công bố 17 di sản được công nhận di sản phi vật thể quốc gia