Nữ diễn viên tát khán giả trên truyền hình vì chỉ trích con mình

Nữ diễn viên tát khán giả trên truyền hình vì chỉ trích con mình

Nữ diễn viên tát thẳng mặt khán giả trên truyền hình vì chỉ trích con mình

Nữ diễn viên tát thẳng mặt khán giả trên truyền hình vì chỉ trích con mình

Nữ diễn viên tát vào mặt khán giả trong chương trình truyền hình trực tiếp

Nữ diễn viên tát vào mặt khán giả trong chương trình truyền hình trực tiếp

Nữ diễn viên tát tới tấp khán giả trên sóng truyền hình

Nữ diễn viên tát tới tấp khán giả trên sóng truyền hình

Nữ diễn viên tát khán giả vì bị xúc phạm sinh con mắc bệnh Down

Nữ diễn viên tát khán giả vì bị xúc phạm sinh con mắc bệnh Down

Diễn viên tát khán giả trên truyền hình vì bị công kích sinh con mắc bệnh Down

Diễn viên tát khán giả trên truyền hình vì bị công kích sinh con mắc bệnh Down

Nữ diễn viên Nga tức giận tát khán giả trên sóng truyền hình

Nữ diễn viên Nga tức giận tát khán giả trên sóng truyền hình

Nữ diễn viên Nga tát khán giả ngay trên sóng truyền hình

Nữ diễn viên Nga tát khán giả ngay trên sóng truyền hình

Nữ diễn viên tát khán giả sấp mặt ngay trên sóng vì chỉ trích con mình bị Down

Nữ diễn viên tát khán giả sấp mặt ngay trên sóng vì chỉ trích con mình bị Down

Clip: Bị công kích vì sinh con Down, nữ diễn viên tát khán giả trên sóng truyền hình

Clip: Bị công kích vì sinh con Down, nữ diễn viên tát khán giả trên sóng truyền hình

Clip: Nữ diễn viên Nga tát khán giả ngay trên sóng truyền hình

Clip: Nữ diễn viên Nga tát khán giả ngay trên sóng truyền hình