Ra mắt trường mầm non giảng dạy theo triết lý giáo dục của Ý

Ra mắt trường mầm non giảng dạy theo triết lý giáo dục của Ý

Ra mắt trường mầm non giảng dạy theo phương giáo dục sáng tạo của Ý tại Tp.HCM

Ra mắt trường mầm non giảng dạy theo phương giáo dục sáng tạo của Ý tại Tp.HCM

Ra mắt Trường Mầm non Thế giới Mặt trời little em's

Ra mắt Trường Mầm non Thế giới Mặt trời little em's

Ra mắt trường mầm non Reggio Emilia Approach đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt trường mầm non Reggio Emilia Approach đầu tiên tại Việt Nam

Chính thức đưa phương pháp giáo dục nổi tiếng của Ý vào Việt Nam

Chính thức đưa phương pháp giáo dục nổi tiếng của Ý vào Việt Nam

Hợp tác triển khai phương pháp giáo dục Reggio Emilia tại Việt Nam

Hợp tác triển khai phương pháp giáo dục Reggio Emilia tại Việt Nam

Embassy Education chính thức mang phương pháp giáo dục mầm non nổi tiếng quốc tế

Thêm một phương pháp giáo dục sáng tạo tại Việt Nam

Ra mắt Tổ chức Giáo dục Embassy Education tại Việt Nam

Phá bỏ rào cản để đổi mới giáo dục

Embassy Education hợp tác với 3 trường đại học danh tiếng làm dự án giáo dục tại Việt Nam

Thanh Bùi ra mắt hệ thống giáo dục quốc tế

Ra mắt tổ chức giáo dục Embassy Education tại Việt Nam

Phát triển hệ thống giáo dục tích hợp cho trẻ em Việt Nam