Việt Nam học được gì từ cuộc chuyển mình ngoạn mục của công nghệ Hàn Quốc?

Việt Nam học được gì từ cuộc chuyển mình ngoạn mục của công nghệ Hàn Quốc?

Giám đốc MK Smart: Việt Nam có tâm lý sử dụng hàng ngoại nhiều hơn dù người Việt có thể làm được

Giám đốc MK Smart: Việt Nam có tâm lý sử dụng hàng ngoại nhiều hơn dù người Việt có thể làm được

Người Việt sính ngoại khiến doanh nghiệp công nghệ khó phát triển thị trường nội địa

Người Việt sính ngoại khiến doanh nghiệp công nghệ khó phát triển thị trường nội địa

Thủ tướng: Doanh nghiệp công nghệ là hạt nhân thực hiện khát vọng một dân tộc 'hóa rồng'

Thủ tướng: Doanh nghiệp công nghệ là hạt nhân thực hiện khát vọng một dân tộc 'hóa rồng'

Khai mạc Diễn đàn quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam

Khai mạc Diễn đàn quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam

Doanh nghiệp công nghệ là hạt nhân để thực hiện khát vọng một dân tộc 'hóa rồng'

Doanh nghiệp công nghệ là hạt nhân để thực hiện khát vọng một dân tộc 'hóa rồng'

Chủ tịch Hà Nội: Giải bài toán của địa phương bằng công nghệ thông minh

Chủ tịch Hà Nội: Giải bài toán của địa phương bằng công nghệ thông minh

Sếp VCCorp: 'Nhiều doanh nghiệp muốn phát triển công nghệ nhưng không dám làm'

Sếp VCCorp: 'Nhiều doanh nghiệp muốn phát triển công nghệ nhưng không dám làm'

Doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đủ năng lực giải quyết 'bài toán Việt Nam'

Doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đủ năng lực giải quyết 'bài toán Việt Nam'

Khai mạc Diễn đàn quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam

Khai mạc Diễn đàn quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam

Công nghệ sẽ giúp Việt Nam ra thế giới

Công nghệ sẽ giúp Việt Nam ra thế giới

'Make in Vietnam' vì một Việt Nam hùng cường

'Make in Vietnam' vì một Việt Nam hùng cường

Thủ tướng tham quan triển lãm, dự diễn đàn phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam

Thủ tướng tham quan triển lãm, dự diễn đàn phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam

Thủ tướng dự Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ VN

Thủ tướng dự Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ VN

Cơ hội 'hóa rồng' từ công nghệ

Cơ hội 'hóa rồng' từ công nghệ

Cơ hội hóa rồng của Việt Nam gắn liền với cách mạng 4.0

Cơ hội hóa rồng của Việt Nam gắn liền với cách mạng 4.0

Khát vọng, tầm nhìn và định hướng phát triển vì một Việt Nam hùng cường

Khát vọng, tầm nhìn và định hướng phát triển vì một Việt Nam hùng cường

Tham vọng 100.000 doanh nghiệp công nghệ vào năm 2030

Tham vọng 100.000 doanh nghiệp công nghệ vào năm 2030

Doanh nghiệp công nghệ Việt sẽ dẫn dắt tiến trình chuyển đổi số quốc gia, xây dựng nền kinh tế số, xã hội số

Doanh nghiệp công nghệ Việt sẽ dẫn dắt tiến trình chuyển đổi số quốc gia, xây dựng nền kinh tế số, xã hội số

Vì sao doanh nghiệp công nghệ hướng tới 'make in Vietnam' ?

Vì sao doanh nghiệp công nghệ hướng tới 'make in Vietnam' ?

Diễn đàn lớn nhất về phát triển công nghệ Việt Nam nêu cao khẩu hiệu 'Make in Vietnam'

Diễn đàn lớn nhất về phát triển công nghệ Việt Nam nêu cao khẩu hiệu 'Make in Vietnam'

Thủ tướng sẽ tham dự Diễn đàn quốc gia phát triển DN công nghệ VN

Thủ tướng sẽ tham dự Diễn đàn quốc gia phát triển DN công nghệ VN