Thúc đẩy đoàn kết, hợp tác quốc phòng trong Năm ASEAN 2020

Thúc đẩy đoàn kết, hợp tác quốc phòng trong Năm ASEAN 2020

Thúc đẩy hợp tác và an ninh biển

Thúc đẩy hợp tác và an ninh biển

Việt Nam khuyến nghị về an ninh biển tại Diễn đàn Biển ASEAN

Việt Nam khuyến nghị về an ninh biển tại Diễn đàn Biển ASEAN

Khai mạc Diễn đàn Biển ASEAN mở rộng lần thứ 7 tại Đà Nẵng

Khai mạc Diễn đàn Biển ASEAN mở rộng lần thứ 7 tại Đà Nẵng

Khai mạc Diễn đàn Biển ASEAN lần thứ 9

Khai mạc Diễn đàn Biển ASEAN lần thứ 9 tại TP.Đà Nẵng

Khai mạc Diễn đàn Biển ASEAN lần thứ 9 tại TP.Đà Nẵng

Đà Nẵng: Diễn đàn Biển ASEAN lần thứ 9 chính thức khai mạc

Khai mạc Diễn đàn Biển ASEAN lần thứ 9

Đà Nẵng: Khai mạc Diễn đàn Biển ASEAN lần thứ 9

Diễn đàn Biển ASEAN lần thứ 9 chính thức khai mạc tại Đà Nẵng

Diễn đàn Biển ASEAN lần thứ 9

Khai mạc Diễn đàn biển ASEAN lần thứ 9

10 nước tham dự diễn đàn Biển ASEAN lần thứ 9 tại Đà Nẵng

Việt Nam - Thành viên có trách nhiệm của UNCLOS (kỳ 2)

ASEAN họp Hội nghị Quan chức cao cấp trù bị

Các nước ASEAN nhất trí cao với sáng kiến, đề xuất của Việt Nam

Góp phần giải quyết căng thẳng, tranh chấp trong khu vực bằng đối thoại hòa bình

Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch nêu quan điểm giải quyết tranh chấp

Việt Nam tham dự Hội nghị các Quan chức cao cấp ASEAN tại Thái Lan

Thúc đẩy Cộng đồng ASEAN bền vững về mọi mặt

Diễn đàn Biển ASEAN mở rộng lần thứ 3 (EAMF-3)

Khai mạc Diễn đàn Biển ASEAN lần thứ 5