Mark Wahlberg: 'Quay đầu' để tỏa sáng tại Hollywood

Mark Wahlberg: 'Quay đầu' để tỏa sáng tại Hollywood

Mark Wahlberg là diễn viên kiêm nhà sản xuất chương trình truyền hình, cựu rapper người Mỹ.