Ngày này năm xưa: Liên Xô thách Mỹ 'thi bắn tên lửa'

Ngày này năm xưa: Liên Xô thách Mỹ 'thi bắn tên lửa'

Nga tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười

Nga tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười

Một Brest ở Vực Quành của người Việt đang dần trở thành phế tích

Một Brest ở Vực Quành của người Việt đang dần trở thành phế tích

Tôi viết 'tôi và làng tôi'

Tôi viết 'tôi và làng tôi'

Tôi viết 'tôi và làng tôi'

Tôi viết 'tôi và làng tôi'

Người dân Liên Xô mừng ngày Quốc tế Lao động như thế nào?

Người dân Liên Xô mừng ngày Quốc tế Lao động như thế nào?

Ngọn lửa vĩnh cửu của những 'Trung đoàn bất tử'

Ngọn lửa vĩnh cửu của những 'Trung đoàn bất tử'

Ảnh màu tuyệt đẹp Liên Xô năm 1983 - 1984

Ảnh màu tuyệt đẹp Liên Xô năm 1983 - 1984