Một Brest ở Vực Quành của người Việt đang dần trở thành phế tích

Một Brest ở Vực Quành của người Việt đang dần trở thành phế tích

Tài liệu mật tiết lộ Mỹ từng âm mưu phá hủy Trung Quốc và Liên Xô

Tài liệu mật tiết lộ Mỹ từng âm mưu phá hủy Trung Quốc và Liên Xô

Tài liệu mật: Mỹ từng âm mưu 'quét sạch' Liên Xô và Trung Quốc

Tài liệu mật: Mỹ từng âm mưu 'quét sạch' Liên Xô và Trung Quốc

Ảnh cực hiếm về thành phố Leningrad năm 1924

Ảnh cực hiếm về thành phố Leningrad năm 1924

Tôi viết 'tôi và làng tôi'

Tôi viết 'tôi và làng tôi'

Tôi viết 'tôi và làng tôi'

Tôi viết 'tôi và làng tôi'

Người dân Liên Xô mừng ngày Quốc tế Lao động như thế nào?

Người dân Liên Xô mừng ngày Quốc tế Lao động như thế nào?

Ngọn lửa vĩnh cửu của những 'Trung đoàn bất tử'

Ngọn lửa vĩnh cửu của những 'Trung đoàn bất tử'

Ảnh màu tuyệt đẹp Liên Xô năm 1983 - 1984

Ảnh màu tuyệt đẹp Liên Xô năm 1983 - 1984