VOV trao Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam năm 2019

VOV trao Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam năm 2019

Toàn cảnh Lễ trao Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam lần thứ 3 năm 2019

Toàn cảnh Lễ trao Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam lần thứ 3 năm 2019

Những hình ảnh hậu trường cuộc thi 'Tiếng hát ASEAN+3' năm 2019

Những hình ảnh hậu trường cuộc thi 'Tiếng hát ASEAN+3' năm 2019

Đêm Bán kết cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 trước giờ khai mạc

Đêm Bán kết cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 trước giờ khai mạc

Thí sinh sẵn sàng cho đêm bán kết cuộc thi tiếng hát ASEAN+3

Thí sinh sẵn sàng cho đêm bán kết cuộc thi tiếng hát ASEAN+3

Cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3: 'Cung Cá heo' chờ đón bữa tiệc âm nhạc

Cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3: 'Cung Cá heo' chờ đón bữa tiệc âm nhạc

'Cung cá heo'- sân khấu Cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 đã sẵn sàng

'Cung cá heo'- sân khấu Cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 đã sẵn sàng

22 thí sinh tham gia cuộc thi 'Tiếng hát ASEAN+3' năm 2019

22 thí sinh tham gia cuộc thi 'Tiếng hát ASEAN+3' năm 2019