26 tác phẩm báo chí Nghệ An được trao Giải Báo chí 'Búa liềm vàng' năm 2019

26 tác phẩm báo chí Nghệ An được trao Giải Báo chí 'Búa liềm vàng' năm 2019

Trao Giải thưởng báo chí toàn quốc về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019

Trao Giải thưởng báo chí toàn quốc về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019

Báo Nghệ An nhận giải Ba toàn quốc viết về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019

Báo Nghệ An nhận giải Ba toàn quốc viết về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019

Báo Tiền Phong đoạt giải Nhất giải thưởng báo chí T.Ư Đoàn

Báo Tiền Phong đoạt giải Nhất giải thưởng báo chí T.Ư Đoàn

Báo Nghệ An nhận giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2018

Báo Nghệ An nhận giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2018

Xóa bỏ lối mòn, tư duy cũ trong chuyển tải thông tin, tuyên truyền

Xóa bỏ lối mòn, tư duy cũ trong chuyển tải thông tin, tuyên truyền

Nghệ An: 45 tác phẩm đạt giải thưởng về chủ đề học tập và làm theo Bác