Mới bị thu hồi 13 sản phẩm, Đông Nam Dược lại bị phạt hơn 50 triệu đồng

Mới bị thu hồi 13 sản phẩm, Đông Nam Dược lại bị phạt hơn 50 triệu đồng

24 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm bị phạt tổng số tiền gần 1 tỷ đồng

24 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm bị phạt tổng số tiền gần 1 tỷ đồng

Công ty Đông Nam Dược bị phạt hơn 50 triệu đồng vì quảng cáo Chiến Mã Khang sai quy định

Công ty Đông Nam Dược bị phạt hơn 50 triệu đồng vì quảng cáo Chiến Mã Khang sai quy định

Phạt công ty dược phẩm cố tình bán thuốc vi phạm ra ngoài

Phạt công ty dược phẩm cố tình bán thuốc vi phạm ra ngoài

'Thổi' công dụng thực phẩm chức năng

'Thổi' công dụng thực phẩm chức năng

13 sản phẩm của Công ty Đông Nam Dược bị thu hồi

13 sản phẩm của Công ty Đông Nam Dược bị thu hồi

Chi tiết 13 sản phẩm vừa bị 'trảm' của Công ty Đông Nam Dược

Chi tiết 13 sản phẩm vừa bị 'trảm' của Công ty Đông Nam Dược