GS.TS Võ Tòng Xuân: Không có cá, muối thì đừng gọi là nước mắm!

GS.TS Võ Tòng Xuân: Không có cá, muối thì đừng gọi là nước mắm!

'Cứu' nước mắm truyền thống: Phải khẩn cấp tháo 'vòng kim cô histamine' của Codex

'Cứu' nước mắm truyền thống: Phải khẩn cấp tháo 'vòng kim cô histamine' của Codex

Nước mắm Việt 'bắt chước' Thái Lan là bất hợp lý

Nước mắm Việt 'bắt chước' Thái Lan là bất hợp lý

Đề xuất có quy chuẩn riêng cho nước mắm truyền thống

Đề xuất có quy chuẩn riêng cho nước mắm truyền thống

'Thủ phạm' chính có nguy cơ hại nước mắm truyền thống

'Thủ phạm' chính có nguy cơ hại nước mắm truyền thống

Vụ việc nước mắm: Phải minh bạch, rạch ròi

Vụ việc nước mắm: Phải minh bạch, rạch ròi

Phải tháo bẫy 'hàm lượng Histamin' cho nước mắm

Phải tháo bẫy 'hàm lượng Histamin' cho nước mắm

Masan Phú Quốc nói dự thảo tiêu chuẩn nước mắm bị 'tuýt còi'... khả thi

Masan Phú Quốc nói dự thảo tiêu chuẩn nước mắm bị 'tuýt còi'... khả thi

Phải trả lại tên cho nước mắm truyền thống!

Phải trả lại tên cho nước mắm truyền thống!

Tạm dừng công bố tiêu chuẩn sản xuất nước mắm

Tạm dừng công bố tiêu chuẩn sản xuất nước mắm

PGS.TS Trần Đáng: Đang có sự hiểu nhầm về tiêu chuẩn nước mắm

PGS.TS Trần Đáng: Đang có sự hiểu nhầm về tiêu chuẩn nước mắm

Hội nước mắm Phan Thiết: Không thể đưa công thức bắt làm lại nghề của cha ông để lại

Hội nước mắm Phan Thiết: Không thể đưa công thức bắt làm lại nghề của cha ông để lại

Xây dựng tiêu chuẩn nước mắm nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng

Xây dựng tiêu chuẩn nước mắm nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng

Thứ trưởng Bộ KHCN: Tạm dừng công bố tiêu chuẩn sản xuất nước mắm

Thứ trưởng Bộ KHCN: Tạm dừng công bố tiêu chuẩn sản xuất nước mắm

Dự thảo tiêu chuẩn về sản xuất nước mắm: Đừng 'đánh lận con đen'

Dự thảo tiêu chuẩn về sản xuất nước mắm: Đừng 'đánh lận con đen'

Đồng hóa khái niệm 'nước mắm' để làm gì?

Đồng hóa khái niệm 'nước mắm' để làm gì?

Không để ảnh hưởng tiêu cực đến nước mắm truyền thống

Không để ảnh hưởng tiêu cực đến nước mắm truyền thống

Nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy sản: 2 lối thoát cho tiêu chuẩn nước mắm

Nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy sản: 2 lối thoát cho tiêu chuẩn nước mắm

'Không để tiêu chuẩn sản xuất ảnh hưởng đến nước mắm truyền thống'

'Không để tiêu chuẩn sản xuất ảnh hưởng đến nước mắm truyền thống'

Tiêu chuẩn nước mắm đưa ra để bảo vệ ai?

Tiêu chuẩn nước mắm đưa ra để bảo vệ ai?

Dự thảo mới về nước mắm: Những tiêu chuẩn đẩy nước mắm truyền thống vào... chỗ chết

Dự thảo mới về nước mắm: Những tiêu chuẩn đẩy nước mắm truyền thống vào... chỗ chết

Vì sao phải xây dựng Tiêu chuẩn quy phạm sản xuất nước mắm?

Vì sao phải xây dựng Tiêu chuẩn quy phạm sản xuất nước mắm?

Băn khoăn tiêu chuẩn sản xuất nước mắm

Băn khoăn tiêu chuẩn sản xuất nước mắm

Sao lại lấy đá ghè chân mình?

Sao lại lấy đá ghè chân mình?

Tranh cãi dự thảo quy chuẩn nước mắm

Tranh cãi dự thảo quy chuẩn nước mắm

Lại tranh cãi thế nào mới là nước mắm?

Lại tranh cãi thế nào mới là nước mắm?

Còn nhiều tranh cãi xung quanh tiêu chuẩn nước mắm

Còn nhiều tranh cãi xung quanh tiêu chuẩn nước mắm

Nước mắm truyền thống vướng thêm 'rào cản'

Nước mắm truyền thống vướng thêm 'rào cản'

Tiêu chuẩn quốc gia về nước mắm: Vì sao gây tranh cãi?

Tiêu chuẩn quốc gia về nước mắm: Vì sao gây tranh cãi?

Tiêu chuẩn nước mắm lại 'dậy sóng' tại buổi họp báo

Tiêu chuẩn nước mắm lại 'dậy sóng' tại buổi họp báo

Tiếp tục lấy ý kiến dự thảo tiêu chuẩn sản xuất nước mắm

Tiếp tục lấy ý kiến dự thảo tiêu chuẩn sản xuất nước mắm

Bộ ra 1 tiêu chuẩn, vạn dân lo sợ: Lại ẩn ý gì với nước mắm truyền thống?

Bộ ra 1 tiêu chuẩn, vạn dân lo sợ: Lại ẩn ý gì với nước mắm truyền thống?

'Dậy sóng' tại họp báo về tiêu chuẩn nước mắm

'Dậy sóng' tại họp báo về tiêu chuẩn nước mắm

Dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam Quy phạm thực hành sản xuất nước mắm

Dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam Quy phạm thực hành sản xuất nước mắm

Dự thảo tiêu chuẩn 'giết' nước mắm truyền thống: Cơ quan soạn thảo nói gì?

Dự thảo tiêu chuẩn 'giết' nước mắm truyền thống: Cơ quan soạn thảo nói gì?

Tiến sĩ 'mắm' bị mời ra khỏi phòng họp vì muốn 'kêu oan' cho nước mắm

Tiến sĩ 'mắm' bị mời ra khỏi phòng họp vì muốn 'kêu oan' cho nước mắm

Tiếp tục nhận góp ý dự thảo tiêu chuẩn nước mắm

Tiếp tục nhận góp ý dự thảo tiêu chuẩn nước mắm