Tiếp tục quảng bá du lịch Việt Nam trên kênh CNN

Tiếp tục quảng bá du lịch Việt Nam trên kênh CNN

Với mục tiêu duy trì hình ảnh 'một Việt Nam thân thiện, hấp dẫn trong tâm trí của khách du lịch quốc tế',...
Quảng bá du lịch Việt Nam trên CNN Asia hậu COVID-19

Quảng bá du lịch Việt Nam trên CNN Asia hậu COVID-19

Bún đậu mắm tôm lên CNN mời khách

Bún đậu mắm tôm lên CNN mời khách

Ra mắt phim 'Why Not Vietnam?' chào mừng khách du lịch trở lại

Ra mắt phim 'Why Not Vietnam?' chào mừng khách du lịch trở lại

Chiếu phim Why Not Vietnam trên CNN

Chiếu phim Why Not Vietnam trên CNN

Chính thức phát sóng 'Việt Nam, tại sao không' trên CNN

Chính thức phát sóng 'Việt Nam, tại sao không' trên CNN

Quảng bá du lịch Việt Nam trên CNN Asia hậu Covid-19

Quảng bá du lịch Việt Nam trên CNN Asia hậu Covid-19

Ý nghĩa các loại cờ trong giải đua F1 - cờ VN có thể là cờ xuất phát

Ý nghĩa các loại cờ trong giải đua F1 - cờ VN có thể là cờ xuất phát

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều: Những trải nghiệm khó quên

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều: Những trải nghiệm khó quên