Những căn hầm trú ẩn hạt nhân ở Ottawa

Những căn hầm trú ẩn hạt nhân ở Ottawa

Trong một hố sỏi bỏ hoang ở ngoại ô cộng đồng nông trang nhỏ ở Carp (tỉnh Ontario, Canada), những điều kỳ...