Toàn cảnh phòng bầu dục của ông Biden, thông điệp ngầm gửi qua cách bài trí

Toàn cảnh phòng bầu dục của ông Biden, thông điệp ngầm gửi qua cách bài trí

Phòng Bầu dục, một trong những văn phòng nổi tiếng nhất thế giới, được trưng bày lại như thế nào?
Tổng thống Biden loại bỏ nút gọi đồ uống của ông Trump

Tổng thống Biden loại bỏ nút gọi đồ uống của ông Trump

Phòng làm việc của TT Biden: Thảm mới, ghế mới, không còn 'nút Diet Coke' của ông Trump

Phòng làm việc của TT Biden: Thảm mới, ghế mới, không còn 'nút Diet Coke' của ông Trump

Ẩn ý của ông Biden trong bài trí lại phòng Bầu dục

Phòng bầu dục của ông Biden có gì khác so với thời ông Trump?

Phòng bầu dục của ông Biden có gì khác so với thời ông Trump?

Phòng Bầu dục được bài trí lại để chào đón ông Joe Biden

Phòng Bầu dục được bài trí lại để chào đón ông Joe Biden

Bên trong Phòng Bầu dục thời Tổng thống Biden

Bên trong Phòng Bầu dục thời Tổng thống Biden

Biden bắt đầu xác định nội các mới

Biden bắt đầu xác định nội các mới